ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

2022 11 29 Ποιοί κρύβονται πίσω από τις τράπεζες

00:00:00 Εισαγωγή
00:02:57 Zeitgeist – Ιστορική Αναδρομή – Δημιουργία FED – Χειραγώγηση Εθνικών Οικονομιών
00:09:07 Μέθοδος δημιουργίας φούσκας με συνέπεια την καταστροφή της Οικονομίας (Άμπωτη και Παλίρροια)
00:14:12 Επιστημονικά δημιουργημένη κάθε οικονομική ‘κρίση’ με σκοπό την γιγάντωση συγκεκριμένων εταιρειών
00:18:54 Πίνακας υπέρβασης ορίων δανεισμού από την Εθνική τράπεζα (στοιχεία ισολογισμών καταχωρημένων σε ΦΕΚ)
00:25:02 Ο Διευθυντής τ Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) Ζαμπέλης περί των μετοχών της ΔΙΣ
00:26:58 Ο Διευθυντής τ ΕΚΥΟ Ζαμπέλης περί μερισμάτων και πακέτου εγγυήσεων του Δημοσίου προς την Εθνική
00:28:08 Δεσπόζουσα θέση της Ιεραρχίας στην μετοχική σύνθεση της Εθνικής (Ρεφερενδάριοι κλπ μέτοχοι)
00:29:44 Διευθυντής ΕΚΥΟ Ζαμπέλης – Μέρισμα έστω και με δικαστικές ενέργειες από τα κέρδη του 2008 – 2009
00:32:52 Ο Διευθυντής τ ΕΚΥΟ Ζαμπέλης για τη στήριξη των μικρομεσαίων – αναφορά σε σχέδιο Επιτροπής Πισσαρίδη
00:34:38 Συζήτηση Ζαμπέλη με μετόχους – αναφορά σε ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005
00:37:58 Διευθυντής ΕΚΥΟ Ζαμπέλης – Λόγω παρασκηνιακών συζητήσεων δεν προσέφυγε η Ιεραρχία στα Δικαστήρια
00:39:49 Ο Διευθυντής τ ΕΚΥΟ Ζαμπέλης είχε ζητήσει προμέρισμα 2 € / μετοχή, ήτοι είχε ζητήσει 26.000.000 €
00:42:31 Ο Διευθυντής τ ΕΚΥΟ Ζαμπέλης αναφέρεται στην προηγούμενη κυβέρνηση, ήτοι στην κυβέρνηση Καραμανλή
00:47:27 Διευθυντής ΕΚΥΟ Ζαμπέλης – Η Ανώνυμος Εταιρεία διοικείται από τους ψήφους των μετόχων
00:49:18 Η Ιεραρχία της Εκκλησίας βασικός μέτοχος και της τράπεζας Πειραιώς
00:49:57 Ο Διευθυντής τ ΕΚΥΟ Ζαμπέλης αναφέρει ότι η Ιεραρχία απαιτεί πρόσθετη θέση στη Διοίκηση
00:53:28 Διευθυντής ΕΚΥΟ Ζαμπέλης – Τα έσοδα της ΕΚΥΟ προέρχονται από μερίσματα και από μισθώματα
00:59:14 Ζαμπέλης – Δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση – ΙΚΑ, Πανεπιστήμια κλπ δεν ζήτησαν τα μερίσματα
01:01:51 Διαχωρισμός των εννοιών Θρησκεία – Ιερατείο – Λόγος του Θεού
01:06:02 Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα – Το επιτόκιο στις Συμφωνίες επαναγοράς (Repo) από 2% στο 10%
01:07:40 Ron Paul (Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ) για τον πληθωρισμό
01:09:33 Σχέδιο Επιτροπής Πισσαρίδη – ΚΟΔΚΔΛ άρθρο 60 Παύση Δικαστή λόγω Πνευματικής νόσου ή αναπηρίας
01:14:05 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών – Καμπύλη Δανείων Εθνικής τράπεζας