ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Συμμετοχή

Κάθε φυσικό – νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” εφ΄ όσον έχει κατανοήσει τα αίτια της σύστασής της αλλά και εφ’ όσον αποδέχεται πλήρως το καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φίλων – μελών.

Όσων οι απόψεις ταυτίζονται με τη φιλοσοφία των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην διεύθυνση https://users.eleftheria.com.gr/register

Σε περίπτωση μεταβολής κάποιων εκ των στοιχείων θα πρέπει να συνδεθούν με το mail και το password στην διεύθυνση https://users.eleftheria.com.gr/login

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση στο email:

enke.eleftheria@gmail.com