ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Προτεινόμενα

Στην σελίδα με την προτεινόμενη αρθρογραφία για τους Δανειολήπτες, την Δικαιοσύνη και την Οικονομία έχουν ενταχθεί τα στοιχεία και τα video που αποδεικνύουν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο το οικονομικό έγκλημα που διέπραξαν τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τα ανώνυμα τραπεζικά ιδρύματα.

Για την διευκόλυνση των πολιτών στο να κατανοήσουν πως διαπράχθηκε το οικονομικό έγκλημα που προξένησε τεράστιες ζημίες στην Εθνική Οικονομία και κατά συνέπεια σε έκαστο εκ των πολιτών παρατίθεται η παρουσίαση που έγινε στς Μοίρες Ηρακλείου από την Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.