ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Νομικές Δράσεις

Ενεργοί πολίτες έχοντας κατανοήσει το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος που έχει διαπραχθεί στην χώρα συνέρχονται προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη συλλογικότητα (Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»), που θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο τη ζημία που οι αρμόδιοι και θεσμοθετημένοι από την επίσημη πολιτεία φορείς παρέλειψαν να διεκδικήσουν. Σημειώνεται ότι η παράλειψη αυτή ισοδυναμεί με μία επιπλέον αξιόποινη πράξη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 15 ΠΚ, που προβλέπει ότι “Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόσκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος“.

Η “απροθυμία” από πλευράς των θεσμοθετημένων φορέων για την αποκατάσταση του δικαίου σε συνδυασμό με το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος εις βάρος των Ελλήνων πολιτών ήταν ο βασικός παράγων για τον καθορισμό του πλαισίου των νομικών δράσεων της υπό ίδρυση Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Είναι αυτονόητο σε κάθε νοήμονα άνθρωπο ότι η κολοσσιαία απάτη που στήθηκε κατά των Ελλήνων πολιτών δεν μπορεί αντιμετωπιστεί κατά μόνας και σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς πρώτα να έχει συγκροτηθεί ένας φορέας που θα έχει πρωτίστως τη βούληση αλλά και την απαραίτητη δυναμική προκειμένου να το πράξει.

Καθίσταται βέβαιο ότι η αναγνώριση της απάτης και η αποκατάσταση της ζημίας εις βάρος της χώρας μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω μιας Συλλογικής Αγωγής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα η υπό ίδρυση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» δεν θα δράσει υπέρ των ατομικών συμφερόντων των πολιτών που θα έχουν αντιληφθεί όλα τα ανωτέρω.

Συνοψίζοντας λοιπόν οι απαραίτητες ενέργειες είναι

  • Συντονισμός πολιτών για κατάθεση Ομαδικής Αγωγής
  • Επεξήγηση των νομικών κειμένων
  • Ανάλυση των νομικών ενεργειών κατά των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.

Επίσης δίδεται η δυνατότητα σε όσα μέλη το επιθυμήσουν να αναθέσουν την νομική διαχείριση των ατομικών τραπεζικών υποθέσεων τους στην Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και στην ομάδα νομικών μας, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή του κοστολογίου των νομικών πράξεων και δικών, ώστε να γνωρίζουν όλοι με πλήρη διαφάνεια τα κόστη και τις νομικές διαδικασίες.

Αναλυτικές οδηγίες στο Συμφωνητικό Δικών.