ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Οι προβλέψεις για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας το 2010 και τα αποτελέσματά της το 2014

Τον Οκτώβριο του 2010 έλεγαν στους Έλληνες Πολίτες ότι το ΑΕΠ θα βαίνει αυξητικά και θα ανέλθει το

2011201220132014
228,4230,0235,0242,0

όμως το ΑΕΠ όλως “ΤΥΧΑΙΩΣ” βούλιαξε

2011201220132014
207,8194,2182,4179,1

με απόκλιση κατ’ έτος

-20,6-35,8-52,6-62,9

Σύνολο κλεμμένων εισοδημάτων 171,9 δισ σε τέσσερα χρόνια.