ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

2023 02 07 ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με τα Εισοδήματα κ τα Ακίνητα – 3ο μέρος

00:00:00 Εισαγωγή
00:05:36 PSI ορισμός και ανάλυση – Αποζημίωση των μετόχων των τραπεζών (ΔΙΣ)
00:06:50 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) το 2009 (127% τ ΑΕΠ) κ το 2020 (236% τ ΑΕΠ)
00:07:30 Χρέος και ΑΕΠ σε απόλυτα μεγέθη (γράφημα περιόδου 2008 – 2022)
00:10:35 Όλες οι τράπεζες της Ελλάδας είναι χρεοκοπημένες – Jonathan Sugarman 28.11.2012
00:12:12 Η συμφωνία της 27.11.2012 για χρέος 124% το 2020 (δια επαναγοράς ομολόγων)
00:15:59 Νομικές συνέπειες της ‘αποτυχίας’ της συμφωνίας (βλ απόφαση υπέρ συνταξιούχου ΣτΕ 2287/2015)
00:16:48 Τα Ομόλογα που έχει εκδώσει η Ελλάδα είναι άνευ αξίας
00:21:05 Παπαπανάγος – To χρέος της Ελλάδας στο 124% (βλέπε τη συμφωνία) θα είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη
00:21:43 Το παραμύθι της αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης με χρέος στο 250% του ΑΕΠ
00:22:09 Επαναγορά ομολόγων – Εγγυήσεις του Δημοσίου προς τις τράπεζες (κρυφό χρέος) πέρασαν στο Δημόσιο Χρέος
00:24:32 Παράνομη νομισματική πολιτική – Δανεισμός μαύρου χρήματος – Έλλειψη ρευστότητας – Ύφεση – Αύξηση χρέους
00:26:06 Οι Έλληνες χρεώθηκαν τις ζημιές των τραπεζών Γερμανίας – Γαλλίας – Ιταλίας
00:29:21 Sugarman – Η ιταλική τράπεζα uicredit (5η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης) είχε δισεκατομμύρια έλλειμμα
00:33:13 Η Εμπορική τράπεζα πουλήθηκε 1 € – Ληστεία χρημάτων Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
00:35:32 Sugarman – Τα στελέχη των τραπεζών γνώριζαν από το 2006 – 2007 ότι η οικονομία της Ελλάδας θα καταρρεύσει
00:36:20 Sugarman – No risk – no fun Κάναμε πλάκα με με την Ελλάδα
00:37:27 Τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν έλλειμμα 380 δισ πριν το PSI (άνευ ενημέρωσης των ασφαλισμένων)
00:38:33 Sugarman – H Μέρκελ εξασφάλισε ότι η πλάκα των τραπεζιτών δεν θα κατέληγε σε τραγωδία για τους ίδιους
00:39:24 Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) εξασφάλιση για το SWAP της κυβέρνησης Σημίτη
00:41:16 Οι ποινικές ευθύνες για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ βαρύνουν τουλάχιστον μία εκ των δύο κυβερνήσεων
00:42:54 Από τη συμφωνία της 27.11.2012 τα 24 δισ για επαναγορά ομολόγων
00:44:24 Η Εθνική Τράπεζα με βασικότερο μέτοχο την Διαρκή Ιερά Σύνοδο πριν φτιάξει το SWAP είχε offshore στα Cayman
00:46:31 Με εικονικούς (φτιασιδωμένους) ισολογισμούς οι τράπεζες ληστεύουν τους Πολίτες – Αρσένης 08.11.2023
00:52:26 Τα ΕΣΠΑ και οι υπερτιμολογήσεις της Ιεραρχίας – πχ Υπερτιμολόγηση Ναού κατά 3.700.000 € κ βουλευτής Τζαβάρας
00:54:16 Έχουν δοθεί στις τράπεζες 200 δισ ή το 100% του ΑΕΠ – Αρσένης 08.11.2013
00:56:05 Ανάγκη σύμπραξης Πολιτών με διαφάνεια, για νομικές ενέργειες άνευ απόκρυψης των θυτών της ΔΙΣ
00:57:28 Νέα αύξηση επιτοκιών την 02.02.2023, ήτοι αυξάνονται περαιτέρω οι τόκοι για την αναχρηματοδότηση του χρέους
01:00:09 Απόφαση ΑΠ 1024/2022 – Ακυρώνει Εφετειακή απόφαση που είχε αναγνωρίσει τη ζημία Πολίτη από τα ομόλογα
01:11:20 Η πρώην Διευθύντρια του ΔΝΤ και νυν Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ως υπάκουο κοριτσάκι εκτελεί εντολές