ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Video

2021 07 04 Video για τράπεζες μέρος 3ο

July 17, 2021 | by Γιώργος Σαρρής | Posted in Video | Tags: ,

Εκπομπή σχετικά με τις τράπεζες, τους πλειστηριασμούς (υφαρπαγή ιδιωτικής περιουσίας) και τους πραγματικούς υπαίτιους …

2021 07 03 Video για τράπεζες μέρος 2ο

July 16, 2021 | by Γιώργος Σαρρής | Posted in Video | Tags:

Εκπομπή σχετικά με τις τράπεζες, τους πλειστηριασμούς (υφαρπαγή ιδιωτικής περιουσίας) …

2021 07 02 Video για τράπεζες μέρος 1ο

July 15, 2021 | by Γιώργος Σαρρής | Posted in Video | Tags:

Εκπομπή σχετικά με τις τράπεζες, τους πλειστηριασμούς (υφαρπαγή ιδιωτικής περιουσίας) …