Ελευθερια

Υπό σύσταση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Για να μην χαθείς - ξεκίνα από εδώ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστολογίου περιέχει τις μέχρι σήμερα νομικές δράσεις μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2011 για την προστασία από την τραπεζική λαίλαπα. Ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν σε τούτη την προσπάθεια αυξομειωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Έπειτα από πολλά χρόνια μπόρεσε να υπάρξει ο πρώτος πυρήνας πολιτών που αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα του συνέρχεσθαιν σε σταθερή και μόνιμη βάση προκειμένου να συσταθεί μία Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών - Καταναλωτών με πρωταρχικό στόχο την αποκατάσταση της ζημίας που προξένησαν οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες στους πολίτες την τελευταία δεκαετία.

Καταστατικό

Στην ενότητα 'Καταστατικό' μπορείτε να μελετήσετε το καταστατικό της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ένωσης Δανειοληπτών - Καταναλωτών ‘Ελευθερία’, όπως επίσης τα αίτια που οδήγησαν στην συλλογική προσπάθεια για την σύστασή της, αλλά και τις διαδικασίες για την πιθανή συμμετοχή στα ιδρυτικά μέλη της ένωσης καταναλωτών.

Νομικές Δράσεις

Στην ενότητα 'Νομικές δράσεις' μπορείτε να μελετήσετε τις νομικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη της υπό σύστασης ένωσης καταναλωτών τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Επίσης στην παρούσα ενότητα βρίσκονται τα έγγραφα για τη δήλωση συμμετοχής σε νέες νομικές δράσεις.

Live TV

Στην ενότητα 'Live TV' μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο τις προγραμματισμένες εκπομπές της υπό σύστασης ένωσης καταναλωτών, όπως επίσης να ανατρέξετε σε παλαιότερες εκπομπές προκειμένου να ενημερωθείτε πληρέστερα για τις πράξεις και παραλείψεις του συνόλου των θεσμικών οργάνων Ελλάδας και ΕΕ.